29.január 2018

Formulár pre prispievateľov 2% na seminár Redemptoris Mater

Nový editovateľný formulár v roku 2018. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane na podporu seminára Redemptoris Mater Žilina.

Stiahnuť formulár

Seminár Redemptoris Mater

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

18. apríl 2016

Admissio

Traja seminaristi zo seminára Redemptoris Mater Žilina – Lovro z Chorvátska, Petr z Českej republiky a Przemyslaw z Poľska prijali v sobotu 9.Apríla v Žiline – Solinky v kostole Dobrého Pastiera Admissio, ktoré je jedno z etáp formácie seminára. Znakom, ktorý budú nosiť je čierna košeľa a biely kolár. Svojim súhlasom vyjadrili túžbu zomierať žiadostiam a nástrahám tohto sveta a obliecť sa v Krista a tak pod vedením otca biskupa Tomáša Galisa, mohli sa dať k dispozícii Kristovej Cirkvi.

—zdroj: TKKBS
18. apríl 2016

Púť seminaristov Perugia - Asissi 2016

Náš seminár sa zúčastnil, tak ako i po minulé roky, veľkonočnej púte seminaristov Redemptoris Mater. Tento rok sme putovali z Perugie do Assisi. Na púť prišlo viac ako 300 seminaristov z 18 seminárov Redemptoris Mater. Po paschálnej noci je veľmi ľahké prepadnúť falošnému oddychovaniu, ktorý ponúka tento svet. Preto cieľom každoročnej púte je zachovanie a prehĺbenie radosti zo zmŕtvychvstania Krista.

Veľkým darom pre nás je možnosť deliť sa a počúvať skúsenosti iných seminaristov z Európy. Cez púť môžeme zakusovať, že nás oživuje ten istý Duch, a že skúšky a pokušenia, ktoré prežívame my, prežívajú aj bratia v iných seminároch. Preto pri zdieľaní skúseností môžeme jeden druhému veľmi pomáhať.

Púť sa začala vo farskom kostole Jána Krstiteľa v Perugii. Na úvod sme počúvali katechézu o ikonách ktoré znázorňujú hlavné etapy Ježišovho života, ktoré tu namaľoval Kiko. Následne sme boli rozlosovaní do skupín po 10. Takmer v každej skupine boli seminaristi z minimálne 4 kontinentov.

Denne sme pešo putovali 10 - 15 km. Napriek tomu, že sme so sebou nič neniesli, tak nám nič nechýbalo, skôr naopak. Navečer, po dorazení do cieľového mesta, sme boli prijatí miestnymi spoločenstvami. Od bratov zo spoločenstiev sme mohli zakúsiť veľkú lásku, keď nás hriešnych, prijali ku sebe ako Krista.

Púť sme zakončili v Hornej bazilike sv. Františka v Assisi. Liturgiu celebroval don Claudiano - rektor seminára v Ríme, a ako koncelebrant bol aj otec Jozef Garaj, ktorý nás sprevádzal na púti.

—zdroj: TKKBS
18. apríl 2016

Stretnutie s pápežom

Pápež František vyslal ďaľších 270 rodín na misie do celého sveta. Svoje požehnanie na cestu im udelil na stretnutí v Aule Pavla VI. vo Vatikáne, 18.marca tohto roku. Na stretnutie s pápežom prišlo viac ako 4000 bratov. Pre nás, seminaristov bolo silnou skúsenosťou vidieť rodiny a presbyterov, ktorí boli ochotní ísť do celého sveta hlásať radostnú zvesť Evanjelia.

Pápež nám pripomenul, že charizma Neokatechumenátnej cesty je pre Cirkve dar, ale že je potrebné tento fakt prijímať v pokore a nepovyšovať sa nad inými charizmami v rámci Cirkvi.

Celé stretnutie je možné si pozrieť aj na tomto linku.

8. február 2013

V Žiline zriadili Diecézny medzinárodný seminár Redemptoris Mater

V Žiline zriadili Diecézny misijný medzinárodný seminár Redemptoris Mater. Dekrét žiílinského biskupa Tomáša Galisa o jeho zriadení prečítali počas svätej omše v nedeľu 3. februára v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

—zdroj: TKKBS
12. február 2015

Diecézny misijný medzinárodný seminár Redemptoris Mater bude v Žiline

Počas slávnostnej svätej omše celebrovanej v nedeľu 3. februára 2013 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, bol prečítaný a do účinnosti uvedený biskupský dekrét, ktorým sa zriaďuje Diecézny misijný medzinárodný seminár Redemptoris Mater v Žiline. Sídlo kňazského seminára je na Mariánskom námestí 23 v Žiline.

Následne žilinský biskup odovzdal menovací dekrét jeho prvému rektorovi vdp. Jánovi Hlávkovi. Na slávnosti za zúčastnil aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, viacerí kňazi a členovia spoločenstva Neokatechumenátnej cesty zo Slovenska i zo zahraničia.

Nový rektor Ján Hlávka predstavil význam kňazského seminára: „Tieto semináre v poslušnosti Svätému Otcovi podporujú formáciu kňazov pre novú evanjelizáciu s úplnou pripravenosťou ísť nielen do tých častí sveta, kde Božie Slovo ešte nebolo ohlásené, ale aj tam, kde najmä z dôvodu malého počtu kňazov veriacim hrozí odchýlenie sa od praxe kresťanského života alebo dokonca aj strata viery“. Kňazských seminárov Redemptoris Mater je vo svete 92 a prvý bol zriadený pred 25 rokmi v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.

Prvých šesť študentov seminára v Žiline pochádza z týchto krajín: jeden Slovák, jeden Čech, dvaja Poliaci a dvaja Chorváti. Pochádzajú z neokatechumenátnych spoločenstiev a pokračujú v duchovnej formácii Neokatechumenátnej cesty.

TK KBS informoval Peter Holbička

—zdroj: TKKBS
«12
...
45

6

Seminár
Redemptoris Mater Žilina

Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Číslo účtu: 2921892145/1100

Kde nás teraz nájdete

Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

Rektor seminára

Ján Hlávka: +421 914 139 062

rm.zilina@gmail.com

©2015 Seminár Redemptoris Mater Žilina | Všetky práva vyhradené